2011 m. sausio 30 d., sekmadienis

Geras pasakotojas - rimta mokykla

Ką mačiau, ką mačiau...savaitgalį turėjau svečių, mažų ir didelių, su kuriais nutipenom į parodą moterišką. Čia priturėjau didį malonumą ir patyrimą, kad parodas geriausia lankyti su gidais. Klausiaus ausis ištempusi prie vienos grupės gidės prisišliejusi, kuri įspūdingai atrodė ir kalbėjo nenusakomai gražia lietuvių kalba ir daug istorijų nebanalių pasakojo... ir visko nemažai sužinojau, kad net knygose būčiau neradusi.
Imkit, vaikai, gidą visuomet! Arba šliekitės prie jų progai pasitaikius!
Eičiau dar kartą.
Dabar mano plane - Kauno IX forto ekskursija su gidu. Gal kas nori kartu?

1 komentaras: